lipiec w Gdańsku.
nadal tak samo.
miejmy czas na wszystko.
jutra nie ma. jest dziś.

jeszcze raz. wielkie dzięki dla Justyny
za decydujący wkład w najlepszy miesiąc mojego życia.

analogowo. skany z kliszy.

july in gdańsk.
still the same.
let's have time for everything.
there isn't tomorrow.
there' s just today.

one more time. big thanks for Justyna
for definitive input in the best month of my life.

analog. scans from negative.


Name:

komentarze